REKISTERISELOSTE (24.11.2017)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi Vuomet Oy (Y-tunnus 1609520-0), kotipaikka Petäjävesi
Osoite Halisentie 48, 41900 PETÄJÄVESI
Muut yhteystiedot Puhelin 0503007713, sähköpostiosoite vuomet@vuomet.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sini Vuoksenranta, puh. 0503007713, sähköpostiosoite vuomet@vuomet.fi

3. Rekisterin nimi

Vuomet Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Vuomet Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi, käsittely ja laskutus. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Vuomet Oy:n tuotetilausten toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksella Vuomet Oy:n tuotteista ja palveluista tiedottamiseen ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Vuomet Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaan itsensä antamat tiedot: Asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot kotisivujen tilauslomakkeella tilattujen tuotteiden toimittamista ja laskuttamista varten. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot asiakkaan aiemmista tilauksista ja niiden käsittelystä.
Asiakkaat voivat tehdä tarvittaessa muutoksia tietoihinsa joko puhelimitse numerossa 0503007713 tai sähköpostitse osoitteeseen vuomet@vuomet.fi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja käytetään ainoastaan Vuomet Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa ko. palvelua toimeksiannon pohjalta suorittavalle yritykselle. Muutoin henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikkia Vuomet Oy:n henkilöasiakkaisiin liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisina. Niitä ei ilmaista muille kuin salassapitovelvollisille, jotka niitä työssään tarvitsevat.
Asiakas tunnistetaan asiakasnumeron tai annettujen yhteystietojen perusteella. Mikäli asiakkaalla on useampi asiakasnumero, Vuomet Oy voi yhdistää eri asiakasnumeroiden sisältämät tiedot yhdelle asiakasnumerolle.