Biter på torv och stenar

Vår fräs är perfekt för att separera och sprida material. Fräsen kan också användas för att röja stenar på vägar och åkrar. Den roterande rörelsen hos fräsens blad för effektivt stenarna åt sidan. Fräsen kan anslutas till traktorns lyftanordning eller användas som tillbehör till VRG-väghyveln.

Se flera videon på VUOMETs Youtube-kanal

Finfördela även dina utgifter

Vid skötsel av grusväg är det möjligt att lösgöra en stor mängd material vilket fräsen finfördelar och lätt sprider ut på vägen som ett nytt förbrukningsskikt. När vägens form kan repareras med hjälp av material från vägkanterna minskar behovet av nytt stenmaterial, vilket resulterar i betydande tids- och kostnadsbesparingar. Fräsens konstruktion är enkel och mycket hållbar. Dess blad-, drift- och underhållskostnader är billiga och maskinen har ett mycket lågt energibehov.

Be om offert

Vill du bli av med torv och stenar?
Be om offert på vår fräs!

Be om offert

Vanliga frågor

Vill du veta mer om våra produkter?
Se våra vanligaste frågor.

Vanliga frågor